Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet

UTLÅN

UTLÅN AV HYBELEN Studentersamfundets Orkester - Musikerlåfte - disponerer hybelen Musikerlåfte, nede på gateplan norde sideloft i Samfundetbygningen. Dette er en av Samfundets største hybler, og den eneste med permanent opprigget utstyr for musikkøvelser.

Etter styrevedtak er de eneste som har tilgang til å bruke Låfte som øvingslokale Musikerlåftes egne medlemmer. Disse kan reservere plass på "Øvingsspeilet" som henger på utgangsdøra til hybelen, så lenge det ikke kolliderer med noen av de faste grupperingenes øvingstid.

For medlemmer av andre gjenger på Samfundet, gjelder følgende: Send en e-post til Låftestyret på laafte-styret@samfundet.no i god tid, og er det ledig kapasitet er det gode muligheter for at ting kan la seg ordne.


UTLÅN AV UTSTYR For medlemmer av Musikerlåfte som ønsker å låne utstyr fra hybelen henvises til medlemssidene, der man kan reservere det man trenger av utstyr så fremt det er ledig.

For andre gjenger på Samfunet, gjelder følgende: Send en e-post til materialforvalteren på laafte-material@samfundet.no i god tid, der dere forhører dere.


www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114