Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet

ORKESTERTRADISJONER

Dette er en liten, ordlistebasert oppsummering av en del begreper og tradisjoner som er nyttige for den som ønsker innsikt i litt av Musikerlåftes indre liv.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


B

Beethoven, Ludwig van. Tysk komponist, Ludde blant venner, født omtrent den 16. desember, i muligens år 1770. Skrev sin første symfoni. Skrev også åtte andre symfonier. Må ikke forveksles med S. Møller, selv om likheten av enkelte påstås å være slående.

F

Funk. (fork. for Funksjonær) En funk er en person som er med i styret på Huset, og også på Låfte'. Funkene har hver sine funksjoner, som er som følger: Hybelsjef; Intendant; Materialforvalter for storbandene; Formann, Sekretær, Kasserer og Materialforvalter for Symf.Orch.; og Formennene og kassererne for St Olav, Kjellerbandet og S.Møller.

G

Generalpause. Lang pause inne i store orkesterverker hvor alle musikerne skal være stille. Kan blant annet markeres med en skål gløgg. Ifølge Musikerlåfte's tradisjoner øker antallet generalpauser proporsjonalt med hvor lenge man har spilt. Så også i Beethovens første.

Gen.Fors. Generalforsamlingen, eller Gen.fors. som den liker å kalle seg selv, er dagen da alle kan lage revolusjon. her setter man rammer for driften framover, og har makt til å endre Instruksene (de interne lovene for gjengens drift). Gjengsjefen på Musikerlåfte' skal offentliggjøre endelig dagsorden senest en uke før møtet, og saker som ønskes tatt opp må rapporteres til gjengsjef før denne tid. På møtet legger man fram årsmelding og regnskap for året som har gått, og det velges nytt styre for orkestrene på Låfte'. G-nøkkel deles ut til medlemmer som har vært med i tre å.

Gjengmedlem. Enhver som er med i et av Musikerlåfte's orkestre eller band er gjengmedlem på Låfte'. (Se også Funk og Pangsjonist.)

Gløgg. Tradisjonell juledrikk som blant annet inneholder mandler, rosiner, krydder og solbærtoddy. Avdrikkes i hver generalpause under Luddeversjonen av Beethovens første.

G-nøkkel. Æresbevisning som tildeles alle pangsjonister på Låfte. Opprinnelig ble denne g-nøkkelen i sølv tildelt orkestermedlemmer som hadde utmerket seg sosialt eller musikalsk. Deles ut på gen.fors., subsidiært 17. mai.

H

Helvetet. En krok av hybelen som oppsto under forrige ombygging av Låfte' like oppunder UKA-97 som fikk sitt navn på grunn av fanden, som her er malt på veggen.

Huset. Intern betegnelse på vårt eget røde runde hus, Studentersamfundet.

Hybelen. Musikerlåfte's lokaler nede i kjelleren (egentlig gateplan) på Samfundet.

L

Lille-helvetet. Dette er Låfte's nyeste tilvekst, et avlukke som ble snekret i en krok av hybelen like oppunder UKA-97, gjennom intens dugnadsvirksomhet. Her lagrer vi instrumenter, noter, og klenodier av ymse slag. Benevnelsen lille-helvetet har vokst fram etter at man oppdaget helvetet, en krok av hybelen rett utenfor lille-helvetet hvor man maler fanden på veggen.

Ludde. Feiringen av Ludwig van Beethovens fødselsdag, er årets siste høydepunkt for musikkelskere. Den feires siste lørdag før 17. desember. Man vet nemlig at mesteren ble døpt den 17., men det er ikke helt klart når han ble født. Det vi ifølge Låfte's tradisjoner med sikkerhet kan si er at det var på en lørdag og at ingen hadde eksamen dagen etter. På programmet stå gløgg, avspilling av mesterens 1. symfoni med de instrumentene eller de notene man måtte ha for hånden. Gløgg og luddekaker er også viktige ingredienser.

Luddekake. Kake som medbringes til Ludde. Mer enn en spesiell oppskrift er det heller en særegen ånd som er felles for Luddekaka, nemlig prinsippet at ingenting er så liketil som det ser ut for. Ei Luddekake vil nemlig alltid gi deg en smaksopplevelse du garantert ikke hadde ventet på forhånd. Og overraskelsen må gjerne slå begge veier.

Låsikermufte. Gammel betegnelse på Musikerlåfte'. Opprinnelse og bruksområde usikre.

M

Musikerlåfte. Gjengen Studentersamfundets Orkester (oss) har en hybel på Studentersamfundet. Opprinnelig lå denne oppe under taket i Samfundsbygningens nordre sideloft, men etter en større ombygging av Samfundet ble vi flyttet ned til gateplan. Fremdeles er navnet beholdt, og fordi det klinger lettere enn det tyngre Studentersamfundets Orkester har hybelens navn blitt det dagligdagse navnet også på gjengen.

P

Pangsjonist. (fork. Pang) En pangsjonist er en person som har vært gjengmedlem av Låfte' i tre år (seks semestre). Pangsjonister bærer Låfte's g-nøkkel.

Polyhymnia. Musikerlåfte's akademiske orden, som bæres av et knippe fortjenstfulle personer som gjennom en lang og ivrig karriere her i Studentersamfundets Orkester har gjort en ekstra innsats, musikalsk som sosialt. Hans Væderheftighet Stormesteren slår skikkede medlemmer av Låfte' til riddere av dur eller moll. (Tiltales Deres durhet og Deres mollskap)

R

Rataluppen. Et lite krypinn bak baren på Musikerlåfte' som for mange år siden ble annektert da ei gammel trapp gikk ut av bruk. Fungerer i dag som kontor og lager for Låftestyret. Navnet stammer fra noen gamle planker man fant da man rev den gamle trappa hvor det på finsk sto en inskripsjon som måtte tolkes som noe i nærheten av "raataluupii", og som dermed tok studentikos form i navn på det nye tilbygget. Etter at Rataluppen ble utsyrt med Samfundets nest eldste datamaskin har enkelte fantasifulle sjeler sporadisk tatt ibruk klengenavnet dataluppen. Dette må imidlertid sees på som en uformell og langt fra offisiell benevnelse.

S

S.Møller. Det verserer flere historier om denne sagnomsuste figuren i Låfte's dunkle annaler. En av de mest utbredte og viden kjente fortellingene går ut på at denne S.Møller var en danske som i en fjern fortid skal ha besøkt Musikerlåfte', og som ble så besnæret av det runde husets arkitektonisk besynderlige labyrint at han forlot Låfte's lune lokaler for å utforske huset. Siden har ingen sett ham, og det sies at han fremdeles vandrer rundt i huset.

Den grå eminense, som han også kalles, er Låfte's, og kanskje især S.Møller Storbands åndelige leder. Ingen kan idag huske å ha sett ham, men på hybelen finnes det en byste av ham, hvis portrettlikhet med en berømt tysk komponist kun kan være en tilfeldighet. Det sies også at S.Møller som sønn av den legendariske Glenn Møller var den som tok initiativet til et herværende storband.

Symfoni, Beethovens første. Op. 21. Komponert 1800. Normal spilletid 28 minutter. Avspilles årlig av et feststemt Låft på den tradisjonelle Ludde med de instrumenter medlemmene måtte ha for hånden. Spilletid Ludde 1997: ca. 2 timer.

17. mai. På denne nasjonens festdag sitter alle studenter og leser til eksamen. For å gjøre dagen litt hyggeligere arrangeres det lønsj på Løfte', med reker, spekemat, salater og tilhørende fluidum. På kvelden er det Festmøte i Storsalen, og siden 1991 har det vært tradisjon at Symf.Orch. spiller aperitif til møtet i ekte nasjonalromantisk ånd.

Andreas Hilmo Teig, 1998
Med takk til tidl. Symf.Orch.-formann Siri Hunnes Blakstad


www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114