Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Musikerlåftes Strykekvartett
     S Møller Storband
     Salong-
orkesteret
     Snaustrinda spelemannslag
     Studenter-
samfundets symfoniorkester


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet

MUSIKERLÅFTES STYRE

Låftestyret består av styremedlemmene fra de faste og midlertidige grupperingene på Låfte, i tillegg til orkestersjef, kasserer, intendant og materialforvalter. Sekretær er sammenfallende med Symf.Orch. Det er kun styremedlemmene fra de faste grupperingene som har stemmerett på møtene, resten kun observatørstatus. Styret møter hver andre uke, eller oftere hvis det er nødvendig, og styrer etter Musikerlåftes hovedinstruks.

Fellesverv
Gjengsjef:
Nestleder:
Materialforvalter:
Intendant:
Kasserer:
Funkepang:
Jarl Honningsvåg Erlien
Anny Myklebust
Henning Bang Halvorsen
Camilla Vikingsen
Hans De Man
918 17 210
954 95 430
454 02 834
452 69 360
980 20 934

Kjellerbandet
Leder:
Kasserer:
Ingrid Øygard Steinkopf
Robert Rognerud
948 57 064
974 20 451

S Møller Storband
Leder:
Kasserer:
Fredrik Haga
Peter Salvesen
980 44 205
977 54 149 

Studentersamfundets Symfoniorkester
Leder:
Nestleder:
Materialforvalter:
Kasserer:
Karin Fjelstad Jusnes
Henrikke Børsum
Jenny Manne
Ingvild Netland
991 67 976
993 81 832
913 18 393
994 62 680

Snaustrinda Spelemannslag
Leder:
Torunn Slettemark Hovden
911 82 524
Leasure Suit Lovers
Leder:
Hanna Sofie Sørhus
957 45 497
Salongorkesteret
Leder:
Elisabeth Nesttun Øyen
959 28 297


www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114