Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet


MUSIKERLÅFTES STYRE

Låftestyret består av styremedlemmene fra de faste og midlertidige grupperingene på Låfte, i tillegg til orkestersjef, nestleder, materialforvalter, intendant og kasserer. Det er kun styremedlemmene fra de faste grupperingene som har stemmerett på møtene, resten kun observatørstatus. Styret møtes annen hver uke, eller oftere hvis det er nødvendig, og styrer etter Musikerlåftes hovedinstruks.

Fellesverv
Gjengsjef:
Nestleder:
Materialforvalter:
Intendant:
Kasserer:
Funkepang:
Martin Widding
Heidi Sollie
Henning Bang Halvorsen
Lelan Khalaf
Ola Lajord
482 58 649
986 16 033
454 02 834
480 97 102
958 73 692

Kjellerbandet
Leder:
Kasserer:
Ingrid Øygard Steinkopf
Einar Henriksen
948 57 064
918 91 821

S Møller Storband
Leder:
Kasserer:
Zawadi Svela
Sigbjørn Sæbø
452 79 122
482 38 456

Studentersamfundets Symfoniorkester
Leder:
Nestleder:
Materialforvalter:
Kasserer:
Jonathan Lauritzen Schwartz
Ole Rasmus Bjerke
Sjur Svorkmo Bergmann
Carl Ninian Wika
412 37 124
974 03 987
950 36 908
992 23 747

Snaustrinda Spelemannslag
Leder:
Sunniva Løwø
907 10 019
Leasure Suit Lovers
Leder:
Erik Bjørnerem
952 86 883
Salongorkesteret
Leder:
Elisabeth Nesttun Øyen
959 28 297


www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114