Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet


KONTAKTINFO MUSIKERLÅFTE

Sentral adresse
Musikerlåfte
Studentersamfundet i Trondheim
Elgesetergate 1
7030 Trondheim

Kontaktperson Martin Widding 482 58 649
Kontonummer 5361 06 90854

E-post
Låftesjef:
Låftestyret:
Nestleder:
Kasserer:
Materialforvalter:
Intendant:
laafte-sjef@samfundet.no
laafte-styret@samfundet.no
laafte-nestleder@samfundet.no
laafte-kasserer@samfundet.no
laafte-material@samfundet.no
laafte-bar@samfundet.no

Kjellerbandet
Kontaktperson:
Ingrid Øygard Steinkopf
948 57 064

Leisure Suit Lovers
Kontaktperson:
Erik Bjørnerem
952 86 883

Salongorkesteret
Kontaktperson:
Elisabeth Nestun Øyen
959 28 297

S Møller Storband
Kontaktperson:
Zawadi Svela
452 79 122

Snaustrinda Spelemannslag
Kontaktperson:
Sunniva Løwø
907 10 019

Studentersamfundets Symfoniorkester
Kontaktperson:
Jonathan Lauritzen Schwartz
412 37 124


www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114