Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Musikerlåftes Strykekvartett
     S Møller Storband
     Salong-
orkesteret
     Snaustrinda spelemannslag
     Studenter-
samfundets symfoniorkester


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet

KONTAKTINFO MUSIKERLÅFTE

Sentral adresse
Musikerlåfte
Studentersamf. i Tr.heim
Elgesetergate 1
7030 Trondheim

Kontaktperson Jarl Honningsvåg Erlien 918 17 210
Kontonummer 5361 06 90854

E-post
Låftesjef:
Låftestyret:
Nestleder:
Kasserer:
Materialforvalter:
Intendant:
laafte-sjef@samfundet.no
laafte-styret@samfundet.no
laafte-nestleder@samfundet.no
laafte-kasserer@samfundet.no
laafte-material@samfundet.no
laafte-bar@samfundet.no

Kjellerbandet
Kontaktperson:
Ingrid Øygard Steinkopf
948 57 064

Leisure Suit Lovers
Kontaktperson:
Hanna Sofie Sørhus
957 45 497

Salongorkesteret
Kontaktperson:
Elisabeth Nestun Øyen
959 28 297

S Møller Storband
Kontaktperson:
Fredrik Haga
980 44 205

Snaustrinda Spelemannslag
Kontaktperson:
Torunn Slettemark Hovden
911 82 524

Studentersamfundets Symfoniorkester
Kontaktperson:
Karin Fjelstad Jusnes
991 67 976


www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114