Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet

ORKESTERHISTORIEN

Tradisjoner og festdager Andre tradisjoner har også opphørt eller blitt endret. G-nøkler i sølv, som tidligere var en påskønnelse til ivrige medlemmer, blir nå gitt til alle som har vært aktive på Låfte' i tre år. Orkesterets akademiske utmerkelse Polyhymnia deles ut svært sjelden, men innehas av et knippe meget iherdige travere, og det grønn-hvite dalje-tøystykket er sadig å se under UKA.

Fremdeles holdes festdagene 17. mai og Beethovens fødselsdag (som etter våre tradisjoner feires lørdag før 17. desember) i hevd. Samtidig som enkelte av de studentikose aktivitetene ble redusert i løpet av 60- og 70- åra har den musikalske aktiviteten og det musikalske ambisjonsnivået øket. Den gamle tradisjonen om at instruktør/dirigent skulle være en ubetalt akademiker er ikke lenger gjeldende. Instruktørhonorarene har utviklet seg fra å være mindre påskjønnelser til regulære lønninger, og idag har de fleste orkestrene profesjonelle kunstneriske ledere.

Våre sosiale arrangement og de fleste musikkprøvene har siden ombyggingen av huset i 1964 foregått på det "nye" Musikerlåfte' (Låfte') i gateplanet innenfor bussholdeplasseen i Klostergata. Dette gamle lefsebakeriet og Trøndermeieriets utsalg er nå hybel og sosialt sentrum, etter at Orkesteret måtte flytte fra sine tidligere lokaler for å gjøre plass til SIT og UKA. Selv om hybelen er en av Samfundets største, har symfoniorkesteret nå blitt så stort at det må øve i Storsalen. Men på Låfte' er det fremdeles faste, daglige øvinger for de andre orkestrene.

Orkesteret (altså Musikerlåfte') administreres i dag av et styre på 14 personer, som igjen trekkes fra de enkelte orkestrene (altså undergruppene), og medlemmene av Orkesteret rekrutteres fra de fleste læresteder med medlemsrett til Samfundet.

[forsiden]

Teksten er opprinnelig hentet fra Vår egen lille verden av Idar Lind og Gunnar Strøm (1985), men kraftig omarbeidet av Andreas Hilmo Teig, vinteren 1998.

www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114