Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet

ORKESTERHISTORIEN

Tilvekster Den første tilveksten i tillegg til symfoniorkesteret var Bodega Band, som hadde sin første spillejobb i den nyutgravde Bodegaen på Samfundet i 1929, og som dermed er Norges eldste fungerende storband. Bodega Band og Symf.Orch. rådet lenge grunnen alene, men i 1967 slo noen strykere fra Symf.Orch. seg sammen for å danne Snaustrinda spelemannslag, Studentersamfundets gammeldansorkester, som et Musikerlåfte's svar på Strindens Promenade Orchester, som hadde blitt opprettet fire år tidligere.

Snaustrinda ble den tredje gruppa på Musikerlåfte' (som på denne tiden holdt hus oppunder taket på Samfundet, oppe på Nordre sideloft), men allerede på 70-tallet ble to nye storband stiftet: S. Møller Storband i 1974 og Kjellerbandet i 1977, som begge er vitale i jazzmiljøet på Samfundet og i Trondheim forøvrig.

Til UKA-89 ble det stiftet nok et orkester, denne gang et salongorkester, som skulle spille taffelmusikk før revyen. Salongorkesteret ble imidlertid fort innlemmet som fast medlem av Orkesteret. Ett år senere, på initiativ fra Jan Olav Rolvsnes, utkrystalliserte kammermusikkvirksomheten blant strykerne i Symf.Orch. seg i Kammerorkesteret Jan Olavs, som første gang underholdt på en kammeraften høsten 1990. Dette kanskje litt vel humoristiske navnet ble noen år senere endret til det mer ærverdige St Olav Kammerorkester, foreløpig siste "faste" utskudd på Orkesterets stamme.

Over: Bodega Band, anno 1929 og 1974.

[videre --> ]

www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114