Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet

ORKESTERHISTORIEN

Den spede begynnelsen Studentersamfundets Orkester er egentlig den eldste gjengen på Studentersamfundet. Det er usikkert akkurat på hvilken dag stiftelsesbegivenheten fant sted, men det er klart at det skjedde en gang på høsten 1910. Trondhjems Studentersangforening (TSS) ble også stiftet en gang denne høsten, og de hevder å være oss rangen stridig. Dette ble tatt opp på et Lørdagsmøte, hvor det ble avholdt loddtrekning omkring saken, og enden på visa ble at TSS vant med 18. oktober, mens vår stiftelesesdag ble satt til 24. oktober. Det er selvsagt likevel vi som egentlig er eldst.

Det som ble opprettet som Studentersamfundets Orkester var opprinnelig bare et kammerensemble, som kom istand etter initiativ fra Kolbein Sydnes. Etterhvert vokste orkesteret, og etter et par tiår begynte det å likne på et ordentlig symfoniorkester. Dette orkesteret er det som vi idag kjenner som Studentersamfundets Symfoniorkester, eller Symf.Orch., og det opprinnelige navnet, Studentersamfundets Orkester er idag det offisielle navnet på hele den gjengen som vanligvis går under navnet Musikerlåfte', og som i dag består av seks faste orkestre pluss flere såkalte løst tiknyttede grupperinger.

[videre --> ]

www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114