Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet

BOOKING

Trenger du musikk? Underholdning, konserter, dansemusikk: Musikerlåfte kan hjelpe med det meste. Alle gruppene på Musikerlåfte tar imot forespørsler om spilleoppdrag, og kan underholde hvis det skal arrangeres en fest, et jubileum, en musikkveld, eller et hvilket som helst arrangement hvor musikk hører hjemme.

Aktiviteten i orkestrene og bandene er spesielt stor i semesteret (januar-mai og sent august-november), men mange tar også oppdrag i ferieperiodene. Send forespørselen din til de forskjellige gruppene, eller generelt til styret på Låfte hvis du ikke vet hvilken gruppe som passer for ditt arrangement. Kontaktinformasjon for alle grupperingene finner du her.


www.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114