Hovedmeny:

     Forside
     Historie
     Tradisjoner
     Vil du spille?
     Utlån
     Lenker


    Kontakt:

     Kontaktinfo
     Styret
     Booking


    Grupperinger:

     Studenter-
samfundets Symfoniorkester
     S Møller Storband
     Kjellerbandet
     Leisure Suit Lovers
     Snaustrinda Spelemannslag
     Salongorkesteret


    Medlemsider:

     Øvingsspeilet


VELKOMMEN TIL MUSIKERLÅFTE


Studentersamfundets Orkester består i dag av 6 grupperinger. Studentersamfundets Symfoniorkester, S Møller Storband, Kjellerbandet, Leasure Suit Lovers, Snaustrinda Spelemannslag og Salongorkesteret. Vi disponerer Musikerlåfte der mange av grupperingene har ukentlige øvelser, samtidig som det er en fin arena der man kan knytte nye sosiale og musikalske bekjentskaper. Orkesteret består av over 180 medlemer og er en av de største gjengene på Studentersamfundet.
Se lenkene til venstre for mer informasjon om de forskjellige grupperingene.

 

 


Informasjon om program, høsten 2018

Studentersamfundets Symfoniorkester
Halloween konsert - 31. oktober
Konsert m/ Mussorgskij og Dvořák - 25. november

S Møller Storband
--

Kjellerbandet
--

Leisure Suit Lovers
--

Snaustrinda Spelemannslag
--

Salongorkesteret
--

Mer informasjon om hvert arrangement finnes på grupperingenes nettsider og FaceBook-siderwww.samfundet.no                                 Studentersamfundets Orkester 20©05 - Webmaster                                  28114